Flere tænder

Implantatbehandling af flere tænder
Hvis man mangler flere tænder eller tandsættet er helt eller delvist destrueret kan man få nye tænder sat fast på implantater.
 
Implantater kræver egnet knogle og en god behandlingsplan.
 
Mangler man alle tænderne skal man tage stilling til om man ønsker faste eller aftagelige tænder.
 
Faste tænder
Hvis man har mistet alle tænderne kan man lave en implantatbaseret fuldkæbebro, der hvis det ønskes, kan monteres den samme dag implantaterne indsættes.
 
Dette vil ofte give en særdeles øget livskvalitet, da implantatbroer føles og ser ud som naturlige tænder.
 
En fuldkæbebro består af ca 12 tænder, og sidder urokkeligt fast i kæben. Tandlægen kan fjerne den om nøvendigt.
 
Typisk indsættes 4-6 implantater pr.kæbe, idet det ikke er nøvendigt med et implantat pr. tand.
 
Hvis man kun mangler nogle af tænderne laves mindre faste broer og enkelttandsimplantater. Man kan lave broer, når der mangler 3 eller flere tænder.
 
Aftagelige tænder
Hvis man mangler alle tænderne kan man som alternativ til en fast bro fremstille en aftagelig implantatbaseret helprotese, der monteres på implantaterne med tryklåse.
 
Dette kaldes en hybridprotese. Hybridprotesen kan ikke laves færdig samme dag, idet implantaterne skal hele min. 3-6 mdr. Hybridprotesen er billigere end den faste bro, men sidder også godt fast, når den er placeret i munden, og fordelen er at ganen er fri, hvis der er tale om overkæben.
 
Nye tænder samme dag
Det er i dag muligt at montere en fuldkæbebro, mindre broer og kroner samme dag man indsætter implantaterne.
 
Når det drejer sig om mindre broer og enkelttænder kræver det god knogle og lille belastning, samt stor erfaring med implantater fra af tandlægens side.
 
Priser
En hel og fast helkæbebro er ret dyr, Prisen for en fuldkæbebro afhænger af flere faktorer, såsom antallet af implantater, knoglegenopbygning, midlertidige tænder osv., men prislejet er 120-160.000 kr.
 
Prisen for en hybridprotese varierer efter antallet af implantater, men ligger på 50-85.000 kr.