Invisalign

Hvad er Invisalign?
Invisalign er en moderne tandretningsmetode, hvor man kan få korrigere tandstillingen uden kosmetisk uheldige bøjler.
 
Man benytter en serie af hårde gennemsigtige plastskinner, der en efter en retter tænder på plads. Man kan se en animation af tandstillingen fra start til slut. Dvs. en lille film af forløbet og resultatet.
 
Kan alle få rettet tænder med Invisalign?
Desværre er ikke alle tandstillinger egnet til Invisalign. Systemet kan ikke benyttes i svære tilfælde, der kræver fast apparatur, men det kan korrigere en del kosmetiske problemer som trangstilling, mellemrum osv.
 
Hvordan foregår behandlingen?
Tandlægen tager et bløt aftryk af tænderne i både over og underkæbe. Disse modeller analyseres af eksperter, der derefter tager stilling til om behandlingen kan gennemføres med Invisalign.
 
Er dette tilfældet tages nyt aftryk i et stærkere materiale. Herefter fremstilles, via moderne computerteknologi, en serie af hårde plastskinner, der hver især flytter tænderne en brøkdel af en millimeter hver dag. Når skinnen så er løs får man en ny, der igen skubber tænderne lidt i den rigtige retning. Der fremstilles en computeranimation af hele forløbet, som patienten godkender inden behandlingen iværksættes.
 
Hvad koster det?
Prisen for Invisalign varierer efter antallet af skinner og sværhedsgraden, men man skal regne mellem 30-40.000 kr.

Smukke smil, nemt hurtigt, usynligt.

En verdenssucces

Invisalign®  skinner er ikke nær så skæmmende som metalbøjler, og behandlingen er stort set smertefri.

Behandlingen er meget udbredt, fordi den er utrolig nem at acceptere for patienterne, fordi man kan leve et normalt liv, mens behandlingen står på. 

Med Invisalign kan de fleste tandstillings-fejl rettes, men jo mere kompleks tilfældet er, desto flere skinner skal der anvendes.

Tandretning

Usynlig tandretning med invisalign

Invisalign er en højteknologisk tandretnings-behandling uden metalbøjler, bestående af en række næsten usynlige, aftagelige skinner, som du udskifter hver anden uge med et nyt sæt skinner. Hver skinne, der fremstilles individuelt til dine tænder, er forskudt med ca. en kvart millimeter. Så for hver skinne du udskifter, flytter tænderne sig – lidt efter lidt, uge for uge – indtil de er rettet på plads! Nemt og elegant

Hvorfor rette tænder?

Tænder der er skæve slides væsentligt mere og holder i kortere tid, end tænder der er rettet ind i balance. Skæve tænder samler madrester og bakterier der kan give dårlige ånde og tandsygdomme. Skæve tænder kan også belaste både dit bid og kæbeled. Lige og rettede tænder er meget nemmere at holde rene og tændernes levetid og biddets sundhed forlænges væsentligt. At investere i et smukt smil er en gave, der giver glæde både til dig og dine omgivelser, for ikke at tale om bedre sundhed.

Hvorfor retter man tænder med Invisalign?

Det er sjældent at voksne der ønsker mere lige tænder, har lyst til at få togskinner på. Det fleste syntes at det er for grimt, ubehageligt og kompliceret.  Netop til denne målgruppe tilbyder vi på vores klinik i Charlottenlund, en computerstyret tandretning der hedder Invisalign. I stedet for metalbøjler anvendes skinner i klar plast, som du kan tage ud, når du skal spise eller børste tænder – og klikke på plads igen bagefter.

Fordelene ved Invisalign® til forskel fra de gammeldags traditionelle ”togskinner” er at plastskinnerne er næsten usynlige.  Du kan spise nøjagtig, som du plejer – fordi skinnen nemt kan fjernes og sættes tilbage igen efter måltidet. Tandbørstning og god mundhygiejne bliver meget nemmere.

Computerstyret tandretning

Vi scanner dine tænder med vores 3D laser scanner, der med vores højteknologiske tandretnings-software laver verden mest præcise digitale model af dine tænder. Vi bruger ikke længere gammeldags gummiaftryk, da de ikke er præcise nok til vores ønsker.
Ud fra denne digitale scanning laves din behandlingsplan, så den kan ses og interaktivt bearbejdes i 3D på vores computer. Du vil se din tandretningsfilm og den serie af bevægelser, dine tænder gennemgår i løbet af behandlingen. Det giver dig mulighed for på forhånd at se, hvordan dine tænder kommer til at se ud, før, under og efter din behandlingen er færdig.

Når du har godkendt behandlingsplanen på din Invisalign 3D film, fremstilles dine gennemsigtige Invisalign skinner til dig. Disse skinner klikker du uden på dine tænder og de bæres døgnet rundt, undtaget når du skal spise eller børste tænder. Som regel skal der også limes nogle små plastik knapper på tænderne, som man har på under behandlingsforløbet. Disse knapper virker som minature joy-stiks der sikrer at tænderne rettes hurtigt og præcist. I sjældne tilfælde kan det komme på tale at åbne nogle af kontaktpunkterne mellem tænderne, nogle få brøkdele af en millimeter, for at behandlingen kan glide nemt og hurtigt frem.

Hver anden uge skifter du til næste skinnen i rækken til du er færdig. Undervejs, hver 4. til 6. uge foretager vi kontrol af, om tandretningen forløber, som den skal – og foretager eventuelt justeringer. En Invisalign behandling er ofte hurtigere end traditionel tandretning med togskinner og tager fra få uger til over et år alt efter hvor meget der skal rettes.

Hvordan vedligeholdes tandretningen?

Efter endt behandling, skal det opnåede resultat bevares med noget der holder tænderne på plads. Dette kan gøre enten ved at lime en metaltråd bag på tænderne eller at sove med en natskinne, eller begge dele. Så længe tænderne fastholdes efter behandlingen, er man sikker på at de ikke flytter sig igen.

 

FAQs

Hvad er minimums alderen for at kunne få Invisalign®? 
Invisalign kan anvendes af et stort flertal af voksne og teenagere, der ønsker et bedre smil. 

Jeg er i gang med togskinner. Kan jeg skifte til Invisalign?
Et stort antal patienter bliver behandlet med en kombination af metalbøjler og Invisalign. 

Virker behandlingen på overbid? 
Invisalign kan anvendes til at behandle overbid hos et flertal af vokse og teenagere. 

Findes der tandproblemer der automatisk udelukker en fra at kunne blive behandlet med Invisalign? 
Kun din tandlæge kan afgøre om du er egnet til at få behandling med Invisalign. 

Hvis jeg har broer kan jeg så få Invisalign behandling? 
Da broer kobler to eller flere tænder fast sammen, udgør de en betydelig modstand mod tandbevægelse. Din tandlæge vil kunne afgøre om dine broer vil få betydning for din behandling.  

Vil mine kroner på tænderne være et problem for behandlingen? 
Kroner på tænderne er normalt ikke et problem når man retter tænder med Invisalign. treatment.

Kan Invisalign lukke mellemrum mellem tænderne? 
Ja. Mellemrum mellem tænderne er normalt nemme at lukke med Invisalign. 

Kan bidproblemer forhindre en Invisalign behandling?
Folk der har bidproblemer, kan have forstyrrelser i kæbeleddet der kan forværres ved diverse skinne behandlinger som Invisalign. Nogle kan få en forbedring, andre forblive uændret og nogle kan opleve en forværring. Tal med din tandlæge om dit bidproblem vil være en hindring for din behandling.

Er det nødvendigt med en retainer efter endt Invisalign behandling? 
Efter enhver tandretnings-behandling er det meget vigtigt at fastholde tænderne i deres nye stilling. Hvis du ønsker at dine tænder skal forblive i deres nye optimale stilling, er det bedst at bruge en retainer efter din tandlæges anbefalinger. Din sidste Invisalign skinne kan anvendes som en midlertidig nat skinne, der fastholder tænderne, indtil den langsigtede retention bliver afgjort. Din tandlæge kan anbefale dig hvilke langsigtede retentions muligheder der findes.

 

Usynlige bøjler

​Invisalign tilbyder det ypperste indefor videnskablig nytænkning. Kliniske studier og ny teknologi har skabt en måde der præcist kan styre din tandretning. Faste metal bøjler og andre usynlige bøjle systemer, har svært ved at følge trop og tilbyde det samme.

Markeds lederen indenfor moderne tandretning

Invisalign er konstant igang med videreudvikling og er i virkeligheden markeds lederen indenfor tandretnings teknologi. Invisalign er en serie af gennemsigtige, aftagelige skinner, der retter dine tænder, lidt af gangen. Og i modsætning til faste bøjler er der ingen metal tråde eller metal fjedre. De er metalfri og næsten usynlige når du har dem på.

Helt igennem behageligt

Invisalign skinnerne kan tages af når som helst. Du kan spise lige hvad du har lyst til,  opretholde en god mundhygiejne, og vælge at tage dem ud, ved specielle lejligheder, så som bryllupper eller vigtige møder. 

Du behøver ikke at gå på kompromis med din livsstil.

Se frem til dit smukke smil

Inden din behandling begynder, skanner vi dine tænder og viser dig en 3D virtuel film af dine tænder, dette hedder en ClinCheck, og er din behandlingsplan. ClinCheck filmen viser den serie af bevægelser, som dine tænder, gennemgår i løbet af behandlingen. Det giver dig mulighed for, på forhånd se, hvordan dine tænder forventes at se ud når behandlingen er færdig, og hvordan tænderne flytter sig i løbet af din behandling.